Sitges

Les sitges metàl·liques estan dissenyades i es fabriquen d’una sola peça. Construïdes amb planxa llisa i sense cargols, per una llarga durada i fàcil neteja. Poden ser col·locades damunt una estructura per càrrega a granel o aixecades individualment. Serveixen per a l’emmagatzement de sòlids i la posterior descàrrega del producte.

Els nostres dissenys de sitges metàl·liques abasten diferents formes d’omplir i controlar; de forma mecànica, neumàtica o amb control de pesatge (sitges bàscula).

  • Sitges amb càrrega mecànica

Sitges de cos cilíndric, sostre cònic i amb con inferior per millorar la descàrrega del producte, segons el producte a emmagatzemar es dissenya, quina és la millor pendent de sortida per la seva descàrrega. Destinats a l’emmagatzement de cereals, grans, llavors, additius o altres productes sòlids que es necessita un gran volum per la producció.

  • Sitges amb càrrega pneumàtica

Les sitges amb càrrega pneumàtica s’alimenten a partir d’un camió cisterna pressuritzat. Oferim vàlvules i canonades de dimensions diverses depenent del producte a transportar. La sitja va equipada amb el filtre corresponent, segons capacitat i producte a emmagatzemar.

  • Sitges amb control de pesatge

Les sitges bàscula, estan adaptades amb cèl·lules de càrrega per controlar el pes. Amb possibilitat d’incorporar impressora d’etiquetes. Possibilitat de diferents tipus de comunicacions.

  • Accessoris

Disposem de tots tipus d’accessoris des de boques tipus home, boques de buidatge, controls de màxima i mínima, vibrofluidificadors, filtres… entre

Característiques:

 • Disseny i fabricació de la sitja a mida.
 • Sitges metàl·liques construïdes en xapa galvanitzada o inox d’alta resistència, depenent del producte a emmagatzemar.
 • Estructura única, sense juntes amb cargols, per facilitar la neteja de la sitja i assegurar una major durabilitat.
 • Possibilitat de pintar la sitja per aconseguir una temperatura més fresca i un bon  aïllament del producte guardat.
 • Estructura reforçada segons característiques de construcció i espai.
 • Sitges amb sistema de càrrega de camions.
 • Sitges equipades amb  baranes, rodapeus de protecció i escales de suport.

Beneficis:

 • Gran capacitat d’emmagatzematge.
 • Sitges sense juntes ni cargoleria, per major durabilitat i fàcil neteja.

Estructura única per reduir el temps de muntatge.

silo