Boques distribuidores

Les boques distribuïdores s’utilitzen per dirigir el flux del material cap a una sortida desitjada. Estan formades per un cos d’ acer electro-soldat amb un mecanisme de maniobra interior basculant accionat manualment o mitjançant pistó. Així mateix, existeix una gran varietat d’adaptadors d’ entrada i sortida per acoblar-hi.

  • Disposem de diversos tipus d’accionament: Manual, pneumàtic o elèctric.
  • Apte per l’industria alimentària.
  • Possibilitat d’ incorporar detectors de posició.
  • Diferents inclinacions de sortida: 45º, 60º o rectes segons model.

Beneficis:

  • Fàcil neteja de tots els seus components.
  • Gran varietat d’ acoblaments.
  • Desmuntable.