Descarregador de sacs

La Tolva per descarregar sacs està pensada per abocar petites quantitats de matèria prima o additius procedents de sacs, de forma que es minimitza la pèrdua de material durant el procés.

El operari ha de col·locar el sac damunt la safata i buidar-lo de forma manual en el descarregador de sacs. Per mitjà del transport pneumàtic o mecànic es deriva el material cap el seu destí de forma segura, ràpida i eficaç.

Característiques :

  • El Descarregador de sacs consisteix en una tolva amb una campana d’entrada situada a la part superior.
  • La tolva inferior disposa d’una safata d’ entrada de suport pel sac i d’una reixa interna de protecció. Queda sustentada per 4 peus d’ acer amb platines d’ancoratge al terra.
  • La campana d’entrada està construïda en acer i disposa d’ una cortina en PVC que evita la sortida de pols durant el procés. Així mateix, disposa d’una sortida a la part superior per connectar un filtre o mànega d’ aspiració.

Beneficis:

  • Minimitza la pèrdua de material.
  • Ideal per productes minoritaris.
  • Amb sistema de seguretat.