Desterronadors

A Hupa hem desenvolupat un desterronador capaç d’esmicolar les terroses de pinso, sals, sorres, entre altres materials.

Les terroses poden arribar a partir d’un sistema dosificador ó manualment.

La seva funció es esmicolar les terroses que s’han format en els productes al llarg del seu emmagatzement, compactació, etc. Donant-los una grandària i aparença que fa necessari el seu  posterior tractament.

Disposem de dos models de desterronadors i conjunt per aplicació:

DESTERRONADOR PER TERROSES GRANS

La millor opció per trencar grumolls de material. Tritura les terroses de material sòlid a granel que s’ha format durant la manipulació o el emmagatzematge.

Característiques (model estàndard):

 • Rotor: eix amb separadors als discs de trituració.
 • Distància entre les fulles de tall 10mm.
 • Rodaments exteriors als dos costats.
 • Junta del eix: retén radial.
 • Tapa d’inspecció a cada costat de la carcassa per un fàcil accés i manteniment.
 • Fàcil de desmuntar per la neteja.
 • Motor reductor trifàsic directe NORD.
 • Construït en acer al carboni pintat, acer galvanitzat o inox.

DESTERRONADOR PER TERROSES FINES

La millor opció  per obtenir la grandària de partícula desitjada. Esmicola les terroses del producte sense triturar-los.

Característiques (model estàndard):

 • Rotor: eix amb rotor de barres horitzontals.
 • Rodaments exteriors als dos costats.
 • Junta del eix: retén radial.
 • Porta-garbell semicircular desmuntable, amb sedàs desmuntable segons diàmetre partícula desitjat.
 • Fàcil de desmuntar per la neteja.
 • Motor reductor trifàsic NORD.
 • Construït en acer al carboni pintat, acer galvanitzat o inox.

CONJUNT  DESTERRONADORS AMB RAMPA PER SACS

Conjunt doble desterronador amb safata  per entrada dels sacs.

Amb aquests dos equips aconseguim:

 • Primer: Esmicolar les terroses grans amb el equip desterronador gran.
 • Segon: Amb el equip desterronador per terroses fines, per mitjà del rotor de barres i el sedàs inferior s’aconsegueix la granulometria desitjada.

Està format per:

 • Estructura amb safata i tapa abatible per sacs.
 • Sistema d’obertura superior amb tanques ràpides i detectors de seguretat.
 • Fàcil accés per la seva neteja i inspecció.
 • Desterronador per terroses grans superior model DTG-400.
 • Desterronador per terroses fines inferior model DT-400 (possibilitat d’ incorporar diferents malles de llum).
 • Quadre elèctric per els dos desterronadors amb variador de freqüència pel desterronador inferior. (mides quadre: 500x400x210)

Amplia gama d’opcionals per equipar el seu desterronador:

 • Amb estopades de teflón per un millor segellat dels eixos en productes molt polsegosos.
 • Opció INOX 304 y INOX 316.
 • Opció ATEX 22.
 • Detector de rotació.
 • Tolva superior i inferior a mida.
 • Tapes d’ inspecció amb tanques ràpides i detectors de seguretat.

Beneficis:

 • Fàcil i baix manteniment.
 • Amplia gamma d’ aplicacions.
 • Bona accessibilitat a la porta de molturació.
 • Motor d’alta eficiència energètica.