Sistemes de dosificació i pesatge

A Hupa determinem el sistema de dosificació, en funció de:

  • Propietats del producte
  • Requeriments de producció
  • Precisió
  • Neteja, etc. de cada aplicació.

Com a professionals des del 1965 en sistemes de transport, dosificació i pesatge de sòlids, considerem fonamental el coneixement del comportament dels diferents productes a tractar,  i posem a la seva disposició la nostra experiència de més de 55 anys.

Apliquem els sistemes de dosificació:

  • Ensacadores bàscules de pes net i pes brut.
  • Estacions d’omplir big bags.
  • Tolves bàscula para la dosificació i pesatge.
  • Transportadors bisenfí helicoidals amb cèl·lules de càrrega incorporades, etc.

Dissenyem projectes a mida, adaptant-nos a les necessitats del client.

Tipus de materials: terres, fosfats i carbonats, ceràmiques, suro, minerals, farina, etc.

Fabricat en acer galvanitzat o inoxidable.