Transportador de cadena redler

El transportador de cadena Redler és ideal pel transport de llargues distàncies, tant de farines com de productes de gra gruixut i fi; com estella de fusta, ciment, àrids, així com material alimentari com per exemple pinsos granulats o fins, cacauets, cafè, teïna, soja, arròs, entre d’altres. Permet la descàrrega del material a qualsevol línia de producció en diferents punts a través de les boques de sortida intermèdies; equipades amb vàlvules de guillotina (raseres). A més a més del transport horitzontal, també permet el transport inclinat.

CARACTERÍSTIQUES:

 • Construïdes en acer al carboni, inoxidable o galvanitzat.
 • Amb cadena d’eslavons amb tractament tèrmic o forjat.
 • Amb suports intermedis.
 • Amb una o diverses boques de descàrrega.
 • Boca de càrrega segons la tolva de recepció o el sistema de recepció.
 • Motorització directa o per transmissió amb cadena.
 • Permet el transport tant en horitzontal com inclinat.
 • De llarga durabilitat i mínims costos de manteniment.
 • Rendiment segons les necessitats.
 • Tapes amb tancaments d’obertura ràpida per una neteja fàcil i eficaç.
 • Adaptació a la normativa ATEX.
 • Apte per indústria alimentària.
 • Cadena simple o doble.
 • Opció d’incorporar variador de velocitat.
 • Opció d’incorporar quadre de control.
 • Prevista incorporació de sensor de rotació de la cadena.
 • Prevista incorporació de filtre d’aire en cas de descàrrega directa a tolves.

OPCIONS D’INTEGRAR:

 • Comportes de sortida.
 • Tapa amb tancament de ràpida obertura.
 • Registres amb mirilla.
 • Adaptació a la normativa ATEX.

BENEFICIS:

 • Fàcil manteniment.
 • Degradació mínima del material transportat.
 • Amplia gamma d’aplicacions per molts tipus de productes.
 • Transport segur de sòlids a granel.
 • Sistema estanc aïllat de les inclemències de l’entorn.

No generen pols o materials en suspensió en la línia de transport.

Redler