Barrejadora horitzontal

La barrejadora horitzontal està dissenyada per l’homogeneïtzació d’una gran varietat de productes per la indústria alimentària, cosmètica, pintura, oli, farines, pols, i additius, etc. De llarga vida útil i de fàcil manteniment.

Característiques:

  • Construïdes en acer al carboni pintat, acer galvanitzat o en inox.
  • Disposem de dos models de rotor barrejador: de cinta o de pales contraposades, muntades sobre un eix de barra perforada, aconseguint una producció elevada en curts nivells de mescla.
  • Incorpora conductes interiors per efectuar el buidatge a la tolva amb el producte ja barrejat.
  • Pot ser accionat amb acoblament directe a l’eix per un motor reductor o per transmissió de pinyons i cadenes.
  • Inclou portes d’inspecció i neteja amb interruptors de seguretat que impedeixin l’accés a l’interior mentre està en marxa.
  • Preparades per la incorporació de líquids.