HUPA et presenta l’últim projecte realitzat

El nostre client es dedica a la comercialització de llavors, cereals, adobs i fertilitzants; cada tipologia de producte es troba a una localització concreta de l’empresa i per ensacar-ho necessitava implementar transportadors per cada producte o una ensacadora per producte.

Per economitzar el seu procés productiu, hem creat el Conjunt Ensacadora Mòbil, d’aquesta manera amb una sola ensacadora pot ensacar tots els productes al lloc que vulgui, ja que amb rodes es pot moure on ho necessita.

El Conjunt Ensacadora Mòbil inclou: 

1. Dipòsit amb nivell de màxima i mínima: El dipòsit és alimentat per un bisenfí del client, incorpora nivells de màxima i mínima, i mirilla per saber la quantitat de producte que té a dins.
2. Transportador bisenfí:  Porta el producte cap a l’ensacadora, des del quadre elèctric es controla el material que es necessita ensacar.
3. Ensacadora de sacs de boca oberta: Connectada amb un compressor pel seu funcionament. Amb sistema de seguretats per evitar el risc d’atrapament.
4. Sistema d’aspiració per ensacarPer tal de minimitzar la pols, hem inclòs un sistema d’aspiració, amb comporta papallona el qual aspira la pols cap el filtre, d’aquesta manera evita la pèrdua de producte.
5. – Conjunt en una sola estructura mòbil:  Ensacadora versàtil amb rodes, el conjunt es pot moure allà on tu vulguis.

Vols rebre més informació sobra la nostra ensacadora mòbil?

A HUPA T’ASSESSOREM I T’OFERIM SEGONS LES TEVES NECESSITATS!